ADR transport

Als we het hebben over ADR transport, dan gaat het vooral om de Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. In wezen is ADR transport het vervoer dat voorzieningen stelt voor het veilige vervoer van gevaarlijke goederen. Onthoud dat het vervoer van gevaarlijke goederen altijd onderhevig is aan meerdere specifieke regels en procedures. Het begrijpen van de verschillende regels en voorschriften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen is niet alleen belangrijk om de omgeving veilig te houden, maar ook om iedereen, inclusief jezelf, te beschermen tegen schade. Lees verder als je meer wilt weten over ADR transport.

 

Je dient ADR transport strikt te volgen

Volgens de regels en voorschriften zijn er bepaalde goederen die strikte regels volgen voordat ze mogen worden vervoerd. In feite zijn er verschillende stoffen die vanwege hun specifieke eigenschappen als gevaarlijke goederen worden geclassificeerd. ADR is er om de risico’s en gevaren voor de gezondheid te helpen beperken, het milieu beheersbaar te houden en iedereen veilig te houden. ADR-goederen worden op basis van hun eigenschappen in verschillende gevarenklassen ingedeeld en veel klassen mogen niet over de weg worden vervoerd. Voor het geval je van plan bent iets te verzenden dat gevaarlijke goederen bevat, moet je de nodige kennis en ervaring hebben om een ​​dergelijke zending met gevaarlijke goederen te verwerken. Het is tegenwoordig belangrijk dat je om te vermelden vermelden dat je zending ADR-goederen bevat. Op deze manier kun je de zending correct afhandelen en ervoor zorgen dat aan alle vereisten wordt voldaan.

 

Wat zijn voorbeelden van gevaarlijke goederen?

Als je producten vervoert die zijn geclassificeerd als gevaarlijke goederen, moet je weten aan welke bepalingen van de ADR je moet voldoen. Er zijn negen (9) bijzondere gevaarlijke goederen volgens de classificatie. Ten eerste zijn er explosieven. Ten tweede zijn er gassen. Ten derde zijn er ontvlambare vloeistoffen. Ten vierde zijn er ontvlambare vaste stoffen, waaronder stoffen die vatbaar zijn voor zelfontbranding en stoffen die ontvlambare gassen afgeven wanneer ze in contact komen met water. Ten vijfde zijn er oxiderende stoffen en organische peroxiden. Ten zesde zijn er giftige en besmettelijke stoffen. Ten zevende zijn er radioactieve stoffen. Ten achtste zijn er bijtende stoffen. Ten slotte zijn er diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen die milieugevaarlijke stoffen bevatten.

 

Meer weten over ADR transport?

Wil je meer informatie of heb je vragen over ADR vervoer? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.